Pages

October 30, 2011

info-vis 1

information is beautiful (.net) bir 'information visualization challenge' düzenliyormuş dediler. katıldık. bir veri kümesi hazırlamışlar, şimdi bu veriyi alın, bundan anlatılacak bişeyler çıkarın diyorlar.

enformasyon görselleştirme meselesi ilginç bir konu. işin veriyi toplama boyutu var, veriyi işleme boyutu var, işlenen veriyi çeşitli tablolar, chart'lar, grafikler vd. ile ifade etme boyutu var ve ortaya çıkan sonucu etkili bir grafik anlatıma kavuşturma boyutu var. ama hepsinden önce eldeki veriyi yorumlamak ve bundan bir öykü çıkarmak gerekiyor. tüm diğer işlemler de ortaya konan bu çerçevelemeye bağlı olarak gelişiyor. biraz öyküleme önerileri, biraz grafik önerileri, biraz deneme yanılma, yavaş yavaş veriyi anlama...

bu problemde sunulan veri seti temelde bir seri hammaddenin şu an çıkarılabilir durumda olan rezervlerini ve her birine ait yıllık üretimi içeriyor. ilkini ikinciye bölünce kaç yıllık rezerv kaldığını gösteren bir rakam çıkıyor. bu verinin üzerine, son on yıllık trendler dikkate alınarak, yani üretim bu düzeyde artmaya devam ederse kaç yıllık rezerv kaldığını hesaplamışlar. ayrıca her bir maddenin hangi ürünler ve sektörler için önemli olduğunu da eklemişler.. basit gibi. yani böyle tüketmeye devam edersek çok önemli bazı maddelerin bitmesi an meselesi gibi görünüyor. ama verileri biraz inceleyince insan geri dönüşümün konuya etkisini merak etmeye başlıyor. bununla ilgili bir not bırakmışlar, demişler ki geri dönüşümün etkisiyle ilgili matematik bizi aşıyor, o veriyi burda aramayın. açık kalan bir soru daha akla geliyor, bu veri setinde şu anda ekonomik açıdan çıkarılabilir durumda olan rezervler içeriliyor, ama toplam kaynaklar ne durumda? ve konuyu karmaşıklaştıran sadece geri dönüşüm oranları değil, yeni teknolojiler, alternatif teknolojiler, piyasa dinamikleri.. yani bir hammadde pahalanırsa belki de onun başka ve daha bol bulunan bir alternatifi kullanılmaya başlanabilir, ya da yeni teknolojiler o maddeyi gereksiz kılabilir ya da geri dönüşüm oranını ya da çıkarılabilir durumda olan rezervlerin oranını artırabilir vd vd.. hayır bu verileri ben tamamlayabilir miyim diye biraz ben de internette dolandım ama elde böyle veriler olmadığı gibi yarışmanın sunduğu veri seti de başka enformasyon kaynaklarıyla örtüşmüyordu. yani aslında bu veri seti bize pek de bir şey söylememekteydi.

ben de iki temel karar verdim: 1. meseleye daha kişisel bir ton kazandırmak 2. listelenmiş hammaddelerin hepsini grafiğe yerleştirmek yerine bir kaç hammadde üzerinden, aslında konuyu belirsizleştiren çeşitli faktörler bulunduğunu öykülemek>> yanda gönderdiğim iş [tıklanıp tam boy incelenmesi]. onun yanında da ertesi gün denediğim alternatif [doku gölge falan var..] ekim 011.
1
1

No comments: